Arlon
Arlon

Aarlen – Rotary Club AarlenRotary Club Arlon maakt deel uit van du Rotary International, een beweging die wereldwijd 1.200.000 Rotariërs groepeert in meer dan 34.000 clubs verspreid over 170 landen. In België en het Groothertogdom telt Rotary 10.300 leden, in 252 clubs.

Alle leden delen de idealen van dienstbetoon aan de gemeenschap wereldwijd, bevordering van de vrede en de verstandhouding tussen volkeren, hulp aan de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel vlak van de minstbedeelden, voornamelijk door programma's inzake gezondheid, voeding en opvoeding en opleiding.

Door lid te worden verbindt men er zich toe de regels van eerlijkheid en rechtschapenheid in de uitoefening van zijn functies of beroep strikt na te leven, en om zijn vaardigheden, relaties en positie ten dienste te stellen van het algemeen nut.

Rotary Club Arlon werd opgericht in 1950, werd officieel erkend in 1952 en de keure-uitreiking vond plaats in 1953. Peterclub is RC Gent, en Arlon is zelf peterclub van RC Attert-sur-Semois, RC Bastogne, RC Neufchâteau, en RC Virton. RC Arlon hoort tot het district 1630 en telt circa 50 leden.

Arlon

Leden van Rotary Aarlen - Commissie Romeinse WegenNaam Mailadres
Nom Adresse e-mail
Demeersman Philippe p.demeersman@skynet.be
Feller Bernard bfeller@avocatarlon.be
Goffin Louis lh.goffin@skynet.be
Herbillon Georges georgesherbillon@hotmail.com
Huppert Daniel daniel.huppert@skynet.be
Reuter Pierre p.reuter@hotmail.com
Verdure Jean-Marc jean-marc@verdure.be