Nijmegen
Nijmegen

Nijmegen – Museum het valkhofMuseum Het Valkhof herbergt drie collecties: een topverzameling archeologie, bovendien oude en moderne kunst. De verzameling archeologie omvat bodemvondsten uit de prehistorie en vele kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd tot en met de Late Middeleeuwen. Enkele topstukken zijn de kalkstenen godenpijler uit het begin van de jaartelling (het bewijs dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is, en niet Maastricht), helmen met gezichtsmaskers uit de eerste eeuw. Daarnaast glas, keramiek en sieraden uit Romeinse graven van de eerste tot de vierde eeuw. Van buiten Nijmegen en het Gelders rivierengebied zijn uniek: de bronzen portretkop uit de tijd van keizer Trajanus (uit Xanten) en de zilveren kantharos (drinkbeker) uit Stevensweert.

Het moderne glazen museumgebouw uit 1999 is ontworpen door Ben van Berkel en doet recht aan de drie collecties door ze op een organische manier in elkaar te laten overlopen. Karakteristiek zijn de monumentale trappartij, het golvende plafond van de eerste etage en de galerij met spectaculair uitzicht over de rivier. Sinds 2010 is een nieuwe zaal speciaal gewijd aan de Vrede van Nijmegen.

Link: Museum het Valkhof

Nijmegen

BeeldenMuseum het Valkhof Museum het Valkhof Romeinse helm met gezichtsmasker, eind 1e eeuw Museum het Valkhof Museum het Valkhof Museum het Valkhof Museum het Valkhof Museum het Valkhof Museum het Valkhof Museum het Valkhof